Kosijev doma na Vogarju
Stara Fužina 221, 4265 Bohinjsko jezero
Telefon: 051 613 367